Mesto MÚ, Prievidza
7. septembra 2021
Kúpele Bojnice
8. septembra 2021

NKP Zámok Bojnice

  • modernizácia výstavného priestoru Západného krídla (montáž)
  • modernizácia Huňadyho sály (projekt a montáž)
  • slávnostné osvetlenie Zámku
  • montáž, káblové rozvody, zabezpečovacie zariadenia (EZS), požiarna signalizácia (EPS)
  • el. inštalácia soc. zar.- III. nádvorie
  • el. inštalácia v apartmánoch
  • rekonštrukcia el. inštalácie stredného hradu (projekt a montáž)
  • vonkajšie osvetlenie komunikácie parku