O nás

REVMONT Prievidza, s.r.o.

Naša spoločnosť REVMONT Prievidza, s.r.o. je pokračovateľom firmy Ondrej Kmeť REVMONT a spol., ktorá pôsobí na trhu už 30 rokov a hlavnou činnosťou sú elektroinštalačné práce a činnosti s tým súvisiace.

Predmet a rozsah činnosti:

  • projektovanie, montáž, rekonštrukcie, údržba, opravy, revízie distribučných sietí VN, NN, trafostaníc, el. inštalácie, el. zariadení, el. vykurovania, slaboprúdových a štruktúrovaných sietí a bleskozvodov v objektoch občianskej vybavenosti, bytovej výstavby a priemyselných budovách a prevádzkach s aplikovaním plnoautomatizovaných systémov so zaradením počítačovej techniky,
  • výroba el. rozvádzačov, káblových roštov, oceľových osvetľovacích stožiarov,
  • predaj el. materiálu, svietidiel, el. konventorov,
  • prípravné práce k realizácii stavby,
  • poradenská činnosť.

Uvedený rozsah činností je vykonávaný našou spoločnosťou v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z., na základe získaného nasledovného oprávnenia:

  • Oprávnenie na vykonávanie opráv a odborných prehliadok a odborných skúšok el. zariadení bez obmedzenia napätia, vrátane bleskozvodov v objektoch bez a s nebezpečenstvom požiaru, výbuchu, vydané TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Bratislava.

Naše dlhoročné skúsenosti robia z našej spoločnosti spoľahlivého profesionálneho obchodného partnera. Odzrkadľuje to aj množstvo našich spoľahlivých odberateľov ako aj postupné rozširovanie a skvalitňovanie ponúkaných služieb. Naším hlavným cieľom je uľahčovať a urýchľovať prácu poskytovaním kvalitných služieb. Náš tím pracovníkov Vám zabezpečí kompletný servis od prípravných prác Vašej stavby až po montáž a vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok, zabezpečenie úradných skúšok.

Sídlo firmy je v Prievidzi Ul. Priemyselná 12/2647. Momentálne vo firme pracuje 20 stálych zamestnancov a 10 externých. V týchto priestoroch pracuje administratíva, pracovníci technického oddelenia, projekcia a vedenie firmy, nachádzajú sa tu výrobné priestory, sklady, šatne, a dielne.

Spoločnosť vlastní a pracuje s modernou technikou firiem Bosch a Hilti a tiež s rôznym špeciálnym náradím ako: vŕtačky, ťažké búracie kladivá, frézovacie zariadenia s umelým odsávaním, vŕtacie zariadenia rôznych priemerov pre vŕtanie rôznych materiálov, rôznych hrúbok, nákladné a osobné automobily, kopacie mechanizmy, vysokozdvižné plošiny, zdvíhacie a manipulačné zariadenia, motorové vozidlá na špeciálne účely, meracie a vyhodnocovacie prístroje.

Spokojní klienti

50
Skúsenosti
1 rokov
Projekty
0
Náš tím
1 ľudí
/ NAŠE SLUŽBY

Sme tu pre vás – elektroinštalácie, profesionálne projekty, montáže, revízie

Elektroinštalácie
Elektroprojekty
Revízie elektrických zariadení
Poradenská činnosť
Prenájom vysokozdvižných plošín