Naše služby

Elektroinštalácie

Naša spoločnosť ponúka širokú škálu kompletných služieb v oblasti nízkeho a vysokého napätia ako sú:

Projekčná a inžinierska činnosť

Odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení – Revízie

Okrem vykonávania montážnych prác spoločnosť vykonáva východiskové a periodické odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) el. zariadení, bleskozvodov, pracovných strojov, výrobných liniek, technologických celkov, el. spotrebičov, zváračiek, el. ručného náradia, kancelárskej výpočtovej techniky. Uvedené revízie vykonávame v obytných a polyfunkčných budovách, kancelárskych priestoroch, v školských zariadeniach, v zdravotníctve a v nemocniciach, v priemyselných objektoch, v priestoroch s prašným, mokrým, alebo chemicky agresívnym prostredím, v prostredí s nebezpečím požiaru alebo výbuchu, v skladoch výbušnín.

Prenájom vysokozdvižných plošín

Ponúkame prenájom vysokozdvižných plošín s plne vyškolenou obsluhou až do výšky cca 20 m.

Vyberte si pracovnú plošinu:

Haulotte STAR 6 AC

Pohyblivá pracovná plošina

Haulotte Compact 12

Pohyblivá pracovná plošina

Haulotte Compact 8

pojazdná pohyblivá pracovná plošina na prívesnom podvozku

Haulotte STAR 6 AC

Pohyblivá pracovná plošina

Haulotte STAR 10-1

Pohyblivá pracovná plošina

Nissan Cabstar APACHE DA 20

mobilná pracovná plošina umiestnená na podvodzku vozidla Nissan Cabstar

Neváhajte nás kontaktovať, radi Vás privítame v našich priestoroch.