Kontaktujte nás

Adresa

Fakturačné údaje

REVMONT Prievidza, s.r.o.
Priemyselná 12/2647, 971 01 Prievidza
IČO 53598865
DIČ 2121459109
IČ DPH SK2121459109
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 41592/R
Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, Žilina, pobočka Prievidza
IBAN SK83 5600 0000 0090 9357 7001
BIC KOMASK2X

V prípade záujmu a otázok nás neváhajte kontaktovať.

Konatelia spoločnosti

Jozef Szabo

spolumajiteľ, konateľ spoločnosti

Ondrej Kmeť

spolumajiteľ

Projekcia

Ing. Jaroslav Javorček

projektant

Ľuboslava Nagyová

projektant, rozpočtár

Revízie

Odborné prehliadky, odborné skúšky

Ľubomír Gula

revízie

Jozef Mäsiar

revízie

Ľubomír Lagin

revízie

Marek Arpáš

revízie

Ekonomické oddelenie

Viola Szabová

ekonóm