BROSE Prievidza, spol. s.r.o.
6. septembra 2021
NKP Zámok Bojnice
7. septembra 2021

Mesto MÚ, Prievidza

 • rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia na sídliskách: Píly Prievidza, Dlhá ulica, Zapotôčky
 • VO chodník pre peších sídlisko Necpaly /projekt, montáž/
 • VO ul. Nábrežná pri obchodnom dome BILLA /projekt, montáž/
 • rozšírenie miestneho rozhlasu v obciach Hradec, Veľká Lehôtka a Malá Lehôtka
 • rekonštrukcia el. inštalácie, bleskozvodu a montáž el. vykurovania v kultúrnom dome Veľká Lehôtka
 • rekonštrukcia el. inštalácie, slaboprúdovej inštalácie, EPS, EZS, bleskozvodu Domu kultúry v Prievidzi, vrátane dodávky a montáže novej VN prípojky a trafostanice
 • Zimný štadión v Prievidzi – projekt a rekonštrukcia VN prípojky a trafostanice
 • rekonštrukcia el. inštalácie kino Baník Prievidza
 • bytovka NA3 Prievidza – prípojka NN, el. inštalácia, slaboprúdy, bleskozvod, pulzar /projekt, montáž/
 • opravy VO ul.Štefánika, Námestie Hronského a vonkajšie rozvody NN pre napojenie púťových stánkov
 • Sociálne bývanie, Ciglianska 2, Prievidza
 • Priemyselný park – vonkajšie osvetlenie areálu
 • SOCIÁLNE BÝVANIE, Ciglianska 2, Prievidza, el. inštalácia, bleskozvod, vonkajšie rozvody, trafostanica