NKP Zámok Bojnice
7. septembra 2021
UNIPHARMA a.s., Prievidza
5. novembra 2021

Kúpele Bojnice

  • rekonštrukcia el. inštalácie, bleskozvodu v LD Mier, v LD Baník, Modrý bazén, Lotos, Leknín, Kľak, Lux
  • regulácia KW maxima a automatický nábeh náhradného zdroja /projekt, montáž/