Kúpele Bojnice
8. septembra 2021
Milsy a.s., Bánovce nad Bebravou
5. novembra 2021

UNIPHARMA a.s., Prievidza

  • Administratívna budova Bojnice, Sklady Bojnice – ES,CZS,PRS, Vonkajšie NN rozvody, Energoblok
    (VN, NN prípojka, trafostanica, osvetlenie, el. inštalácia, slaboprúdy, štruktúrované siete, bleskozvod, VO, elektromontážne práce)