Stredoslovenská Distribučná, a.s. Žilina
5. septembra 2021

Nestlé s.r.o., Prievidza

  • Administratívna budova, Budova Polievkárne, Budova Bujonárne, Prístavba skladu obalov
    (NN rozvody, osvetlenie, el. inštalácia, bleskozvod, elektromontážne práce)