Milsy a.s., Bánovce nad Bebravou
5. novembra 2021
COOP Jednota s.d., Prievidza
5. novembra 2021

Kofola a.s., Rajecká Lesná

  • Plniaca aseptická linka, Nabíjareň, Prípojka VN a Trafostanica – Vrt R3
    (úprava rozvádzačov, el. prívody NN, technologické rozvody, bleskozvod, ochranné pospájanie, elektromontážne práce)