Profil firmy Projektová činnosť Revízie Referencie Osvedčenia Kontakt
Revízie elektrických zariadení
Okrem vykonávania montážnych prác firma vykonáva východiskové a periodické odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) el. zariadení, bleskozvodov, pracovných strojov, výrobných liniek, technologických celkov, el. spotrebičov, zváračiek, el. ručného náradia, kancelárskej výpočtovej techniky. Uvedené revízie vykonávame v obytných a polyfunkčných budovách, kancelárskych priestoroch, v školských zariadeniach, v zdravotníctve a v nemocniciach, v priemyselných objektoch, v priestoroch s prašným, mokrým, alebo chemicky agresívnym prostredím, v prostredí s nebezpečím požiaru alebo výbuchu, v skladoch výbušnín.

Uvedené revízie boli vykonané v nasledovných objektoch a zariadeniach:
Nemocnica Bojnice, Kúpele Bojnice, Socialne byty Cíglianska cesta Prievidza, Strojárne Prievidza, SCHEUCH Prievidza (Lakovňa, výrobná hala), NESTLÉ SLOVENSKO Prievidza, Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza, Žilinská univerzita - FRI Prievidza, Stredná odborná škola T. Vansovej Prievidza, Dom kultúry Prievidza, Mestské kultúrne stredisko Bojnice, TONDACH SLOVENSKO Nitrianske Pravno, TEZAS – vonkajšie osvetlenie mesta Prievidza, KERAMIKA Nitrianske Pravno, ILJIN Slovakia, Pravenec, UNIPHARMA PRIEVIDZA as, Bojnice, Obchodné domy PRIOR stred, Zvolen, Obchodné centrum LAUGARÍCIO Trenčín – predajňa hračiek ALTOYS, OC AVION, OS EUROVEA v Bratislave – predajne hračiek ALLTOYS, Poliklinika sídlisko KVP Košice, Poliklinika ul. Betliarska, Bratislava – Petržalka.