Profil firmy Projektová činnosť Revízie Referencie Osvedčenia Kontakt
REMO s.r.o. Handlová
 • projekty a montáže el. inštalácie pre plnoautomatizované pracovné stroje riadené cez PC pre rôznych tuzemských a zahraničných odberateľov
STROJÁRNE a.s. Prievidza
 • rekonštrukcia el. inštalácie, slaboprúdové rozvody administratívna budova /projekt, montáž/
 • regulácia KW - maxima /projekt, montáž/
 • kompenzácia jalového prúdu /projekt, montáž/
 • rekonštrukcia el. inštalácie, el. vykurovania, bleskozvodu rekreačného strediska Nitrianske Rudno /projekt, montáž/
 • rekonštrukcie el. inštalácie v priemyselných budovách
ÚCD Bratislava, školiace stredisko Bojnice
 • rekonštrukcia trafostanice, el.inštalácie, el.vykurovania, slaboprúdových rozvodov a bleskozvodu /projekt, montáž/
STROJSTAV s.r.o. Prievidza, rekreačné a lyžiarske stredisko Brezovica
 • montáž el. inštalácie pre zasnežovanie s plnoautomatickou reguláciou chodu, riadenú cez PC
PPC a.s. Prievidza
 • VN prípojka, trafostanica /projekt, montáž/
 • rekonštrukcia el. inštalácie a slaboprúdových rozvodov v administratívnej budove
INDUSTRIAL Trnava - Taviareň Al zliatin Prievidza
 • montáž el. inštalácie a blesk.
Obchodný dom Kaufland Prievidza
 • VN prípojka a prekládka VN káblov /projekt, montáž/
VÚ Nováky
 • náhradné objekty: 22kV prípojka a trafostanica, strážnica, psinec, vonkajší vodovod a vodáreň, vonkajšie osvetlenie, sek.rozvody a telef.prípojka
TONDACH Slovensko s.r.o. Nitr.Pravno – výrobné haly
 • el.inštalácia, bleskozvod
 • vonkajšie rozvody NN, skladovacia hala, linka výroby doplnkov, odležiareň surovín.
OMNITRADE a.s. Bratislava
 • rekonštrukcia lanovky Vrátna – Chleb – vonkajšie silnoprúdové rozvody
 • hotel BOBOTY – prestavba a prístavba priestorov
JM Monarch Prievidza – Polyfunkčný dom
 • el.inštalácia,bleskozvod, slaboprúdové rozvody, štrukturované siete
Polyfunkčný objekt M.Slovenskej Prievidza
 • el.inštalácia, slaboprúdové rozvody, bleskozvod
Okrem týchto prác firma vykonala a vykonáva montáže a rekonštrukcie el. inštalácií el. vykurovania a bleskozvodov i na menších stavbách v objektoch občianskej vybavenosti a v priemyselných objektoch.

Práce vykonávame komplexne vrátane projektových dokumentácií, spracovania odobrných prehliadok odborných skúšok s uvedením do prevádzky.

Okrem vykonávania montážnych prác firma vykonáva pravidelné odborné prehliadky a skúšky v nasledovných zariadeniach: NsP Prievidza, Kúpele Bojnice, Strojárne Prievidza, DOSTPA Prievidza, Športcentrum Bojnice, Nestlé Food Prievidza, Odborné učilište Prievidza, Prievidzská mliekáreň, Mestské kultúrne stredisko Bojnice, zariadenia Školskej správy Prievidza /ZŠ, MŠ, ŠJ/, MÚ Prievidza - vonkajšie osvetlenie celého mesta, Kultúrny dom, obchodné reťazce, TONDACH Slovensko s.r.o. Nitr.Pravno.
« Predchádzajúca strana1234Nasledujúca strana »