Profil firmy Projektová činnosť Revízie Referencie Osvedčenia Kontakt
Rekonštrukcia závodu spoločnosti ILJIN EU s.r.o. v Pravenci
 • projektová dokumentácia, svetelná, motorická, technologická inštalácia,slaboprúdové rozvody, štrukturované siete, trafostanica, bleskozvod v AB a výrobných halách /ILJIN EU s.r.o. je subdodávateľ, výrobca diskov pre KIU/
ALUPLAST s.r.o. Prievidza
 • el. inštalácia, slaboprúdové rozvody, štrukturované siete, bleskozvod, VO, AB a výrobné haly
Areál Destino, Krušovce
 • vnútorná vonkajšia el. inštalácia, technológia, bleskozvod
Most Chalmová
 • Osvetlenie, Prekládky NN vedení, Uzemnenie
Penzión TerMal Bojnice
 • el. inštalácia, slaboprúdové rozvody, bleskozvod
ALLTOYS Prievidza – predajňa Banská Bystrica, Bratislava, Piešťany, Trenčín
 • el.inštalácia, slaboprúdové rozvody
Bojnický vínny dom
 • el.inštalácia, bleskozvod, slaboprúdové rozvody
Poliklinika KVP Košice, Poliklinika Betliarska Bratislava
 • el.inštalácia, aktívny bleskozvod, slaboprúdové rozvody, MaR, trafostanica
Poliklinika Betliarska Bratislava
 • el.inštalácia, aktívny bleskozvod, slaboprúdové rozvody, MaR, trafostanica
Dostpa a.s. Prievidza
 • projekt a montáž el. inštalácie automatickej pílnice, riadená cez počítač
ELAS Prievidza
 • el. inštalácia, slaboprúdové, štrukturované siete, bleskozvodu a vonkajšie osvetlenie na sídle firmy ul. Vinohradnícka Prievidza
Slovenský plynárensky podnik Prievidza
 • montáž el. inštalácie a bleskozvodu v plynoslužobni Prievidza, Handlová, Nitr. Rudno
 • montáž el. inštalácie a bleskozvodu prístavba a nadstavba závodu Prievidza
VOP 015 š.p. Nováky
 • VN prípojka, vonkajšie rozvody VN, NN, montáž trafostaníc o výkone 4,5 MW, el. vykurovanie, riadené cez PC /projekt, montáž/
 • administratívna budova - el. inštalácia, slaboprúdové rozvody, bleskozvod, vonkajšie rozvody
 • výrobný objekt B - montáž OPOS káblovej prípojky
 • VO, telefónne rozvody v časti Strážnica, Dolná a Horná vrátnica
 • spaľovacie zariadenie - prevádzkový rozvod silnoprúdu, MaR
ŽSR, železničná stanica Prievidza
 • prípojka NN, úpravy trafostanice, el. vykurovanie riadené cez PC /projekt, montáž/
MATADOR Machinery Dubnica n/V., administratívna budova
 • prípojka NN, el. inštalácia, slaboprúdové rozvody, bleskozvod, el. vykurovanie riadené cez PC /projekt, montáž/