Profil firmy Projektová činnosť Revízie Referencie Osvedčenia Kontakt
Ekonomická fakulta a rektorát Mateja Bela Banská Bystrica
  • rekonštrukcia trafostanice, montáž el.inštalácie, slaboprúdových rozvodov, bleskozvodu a vonkajšieho osvetlenia
UNISTAV a.s. Prievidza, administratívna budova a výrobná hala
  • rekonštrukcia trafostanice, montáž NN prípojky el. inštalácie, el. vykurovania /projekt, montáž/
UNIPHARMA a.s. Prievidza
  • administratívna budova, centrálny zásobovací sklad, NN prípojka, el. inštalácia, slaboprúdy, štrukturované siete, bleskozvod, VO, VN prípojka, trafostanica /projekt, montáž/ - na Slovensku vyhodnotená ako stavba roka 1999
  • Lekáreň Nitr. Pravno - el. inštalácia, slaboprúdy, bleskozvod /projekt, montáž/
  • UNIKLINIKA – Trafostanica + VN prípojka
Pastoračné centrum s kostolom sv. Terézie y Lisieux v Prievidzi
  • el. inštalácia, bleskozvod
NsP Prievidza, OHS Bojnice
  • montáž trafostanice náhradného zdroja el. inštalácie slaboprúdových a štrukturovaných sietí, montáž el. inštalácie pre meranie a reguláciu, montáž bleskozvodu
MV staving a.s. Prievidza, horský hotel Remata
  • rekonštrukcia el. inštalácie
Obchodný dom Šaľa - ANDREA SCHOP Šaľa, OD Šaľa
  • el.inštalácia, slaboprúdové rozvody, bleskozvod
Podnikateľský inkubátor Handlová