Profil firmy Projektová činnosť Revízie Referencie Osvedčenia Kontakt
NKP Zámok Bojnice
 • slávnostné osvetlenie Zámku
 • montáž, káblové rozvody, zabezpečovacie zariadenia, požiarna signalizácia
 • rekonštrukcia el. inštalácie stredného hradu a v apartmánoch /projekt, montáž/
 • vonkajšie osvetlenie komunikácie parku
Mesto MÚ, Prievidza
 • rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia na sídliskách: Píly Prievidza, Dlhá ulica, Zapotôčky
 • VO chodník pre peších sídlisko Necpaly /projekt, montáž/
 • VO ul. Nábrežná pri obchodnom dome BILLA /projekt, montáž/
 • rozšírenie miestneho rozhlasu v obciach Hradec, Veľká Lehôtka a Malá Lehôtka
 • rekonštrukcia el. inštalácie, bleskozvodu a montáž el. vykurovania v kultúrnom dome Veľká Lehôtka
 • rekonštrukcia el. inštalácie, slaboprúdovej inštalácie, EPS, EZS, bleskozvodu Domu kultúry v Prievidzi, vrátane dodávky a montáže novej VN prípojky a trafostanice
 • Zimný štadión v Prievidzi - projekt a rekonštrukcia VN prípojky a trafostanice
 • rekonštrukcia el. inštalácie kino Baník Prievidza
 • bytovka NA3 Prievidza - prípojka NN, el. inštalácia, slaboprúdy, bleskozvod, pulzar /projekt, montáž/
 • opravy VO ul.Štefánika, Námestie Hronského a vonkajšie rozvody NN pre napojenie púťových stánkov
 • Sociálne bývanie, Ciglianska 2, Prievidza
 • Priemyselný park – vonkajšie osvetlenie areálu
 • SOCIÁLNE BÝVANIE, Ciglianska 2, Prievidza, el. inštalácia, bleskozvod, vonkajšie rozvody, trafostanica
Sociálne bývanie
VO ul.Štefánika
Dom kultúry
Kúpele Bojnice
 • rekonštrukcia el. inštalácie, bleskozvodu v LD Mier, v LD Baník, Modrý bazén, Lotos, Leknín, Kľak, Lux
 • regulácia KW maxima a automatický nábeh náhradného zdroja /projekt, montáž/
LD Mier
LD Baník, vonkajší bazén
LD Lux
OÚ Kanianka
 • rekonštrukcia el. inštalácie a bleskozvodu v kultúrnom dome
 • montáž el. inštalácie, bleskozvodu, špeciálnej divadelnej techniky, EPS, EZS, slaboprúdovej a štrukturovanej inštalácie v novovybudovanom kultúrnom stredisku
 • rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia a montáž nového vonkajšieho osvetlenia v častiach Obecný úrad a zdravotné stredisko, kostol, prístupová komunikácia k športovému areálu
 • montáž el. inštalácie, el. vykurovania a bleskozvodu pre požiarnu zbrojnicu
« Predchádzajúca strana1234Nasledujúca strana »