Profil firmy Projektová činnosť Revízie Referencie Osvedčenia Kontakt
Projektová činnosť
Firma vykonáva projektovú činnosť od roku 1993. V roku 1996 sme prešli na CAD systém kreslenia na počítačoch. Väčšina riešených projektových dokumentácií bola aj zrealizovaná.

Okrem zrealizovaných diel projektujeme aj stavby pre investorov kde realizáciu vykonávajú iné spoločnosti. V projektovej činnosti uvádzame len niektoré stavby väčšieho charakteru. Momentálne pracujú na projekcii štyria technickí pracovníci.
2009 - ALLTOYS Predajňa hračiek
2009 - ZOO Bojnice
2008 - Areál Destino Krušovce
2008 - IBV Dúbravka Sebedražie
2008 - Scheuch budova AB
2008 - Zámok päťboká veža
2008 - Scheuch hala B
2008 - Arkadia shopping park
2008 - Výrobný areál firmy SCHEUCH s.r.o
2006 - SUPERMARKET TESCO Turzovka
2006 - Centrálny zásobný sklad Unipharma a.s. Bojnice
2006 - Hotel Q 100
2006 - Rekonštrukcia závodu Iljin Pravenec
2005 - Areál fy. ZENIT Kos
2005 - ATS Nitra, Montážna hala
2005 - Výrobná hala a prevádzková budova Potramont
2004 - Tenisová hala Jaroslav Kapusta Prievidza
2004 - Prevádzkový areál Alltoys
2003 - Remo Handlová
2003 - Rehabilitačno relaxačné centrum Sielnica
1999 Obnova NPK zámok Bojnice
1998 - Unipharma a.s. Bojnice
1998 - Motel a autokemping Tále
1998 - SPP o.z. Prievidza
1998 - REMO s r.o. Handlová
1997 - Unipharma a.s. Bojnice