Profil firmy Projektová činnosť Revízie Referencie Osvedčenia Kontakt

Súkromná firma Revmont Kmeť a spol. Prievidza vznikla v roku 1991, ako združenie troch fyzických osôb Ondrej Kmeť REVMONT, Jozef Szabo REVMONT a Ing. Milan ŠNIRC ELEKTROPROJEKCIA. Písomná agenda, účtovníctvo je vedené cez firmu Ondrej Kmeť REVMONT Prievidza.

Firma je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2008.
Certifikát č. CERT – APA – 018 – 2009 – SMQ - TT.

Predmet a rozsah činnosti:

  • projektovanie, montáž, rekonštrukcie, údržba, opravy , revízie distribučných sietí VN, NN ,trafostaníc, el. inštalácie, el. zariadení, el. vykurovania, slaboprúdových a štruktúrovaných sietí a bleskozvodov v objektoch občianskej vybavenosti, bytovej výstavby, v priemyselných budovách a prevádzkach s aplikovaním plnoautomatizovaných systémov so zaradením počítačovej techniky.
  • výroba el. rozvádzačov, káblových roštov, oceľových osvetľovacích stožiarov
  • predaj el. materiálu, svietidiel, el. konvektorov
  • prípravné stavebné práce pre stavbu
  • poradenská činnosť